BÁSNICKÁ SBÍRKA TRIPTYCH NA OLTÁŘI LÁSKY

Probošt kapituly Mons. Petr Piťha vydal u příležitosti svých 80. narozenin básnickou sbírku reflektující jeho životní důrazy. Sbírka je nazvaná Triptych na oltáři Lásky. Kniha je k zakoupení v sakristii našeho kapitulního chrámu. Bližší představení obsahu knihy přináší ve své promluvě kan. Jaroslav Brož.