Dějiny Královské kolegiátní kapituly u Všech svatých na Hradě pražském jsou za více než 680 let její existence nesmírně bohaté. Proto byl pod záštitou děkana kapituly Mons. Milana Hanuše založen blog, na němž budeme postupně prezentovat jak významné dějinné milníky naší kapituly, tak i životní osudy jejích jednotlivých členů. Navazujeme tím na úspěšný pokus o přiblížení dějin naší kapituly, který je již řadu let publikován na kapitulním facebookovém profilu.

Blog Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.