Od 3. května 2021 se otevřou prostory Pražského hradu a spolu s tím bude obnoven také liturgický program v našem kapitulním chrámě.

Těšíme se proto na setkání při nedělní bohoslužbě v 15,30 hodin.