Dne 2. 4. 2023 – 6. neděle postní – Květná neděle – mši sv. celebruje v 15,30 hodin kan. Matúš Kocian.

Velký pátek – 7. dubna 2023
Od 8,00 hodin: Zpívané latinské ranní chvály v katedrále sv. Víta
Od 15,00 hodin: Křížová cesta v kapitulním kostele Všech svatých
Od 18,00 hodin: Památka umučení Páně v katedrále sv. Víta
Od 9,00 do 17,00 hodin bude v kapitulním kostele Všech svatých příležitost ke svátosti smíření a celodenní možnost tichého rozjímání o utrpení Páně.

Bílá sobota – 8. dubna 2023
Od 8,00 hodin: Zpívané latinské ranní chvály v katedrále sv. Víta
Od 20,30 hodin: Velikonoční vigilie v katedrále sv. Víta
Od 9,00 do 16,00 hodin bude v kapitulním kostele Všech svatých příležitost ke svátosti smíření a celodenní možnost tichého rozjímání u Božího hrobu.

Neděle velikonoční – 9. dubna 2023
Od 8,30 hodin: Mše sv. v katedrále sv. Víta
Od 10,00 hodin: Pontifikální mše sv. v katedrále sv. Víta
Od 15,30 hodin: Mše sv. v kapitulním kostele Všech svatých
OD 17,00 hodin: Zpívané slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta

Více informací o velikonočních bohoslužbách v katedrále sv. Víta a v kapitulním kostele Všech svatých najdete pod následujícím odkazem: ZDE