25. listopadu 2018: Slavnost Krista Krále

Bohoslužbu celebruje probošt prel. Petr Piťha v 15,30 hodin.

 

2. prosince 2018: 1. neděle adventní

Bohoslužbu celebruje doc. Václav Ventura v 15,30 hodin.

 

8. prosince 2018: Roráty

Bohoslužbu celebruje kan. Mons. Milan Hanuš v 7,00 hodin.

 

9. prosince 2018: 2. neděle adventní

Bohoslužbu celebruje kan. Matúš Kocian v 15,30 hodin.

 

15. prosince 2018: Roráty

Bohoslužbu celebruje kan. Jaroslav Brož v 7,00 hodin.

 

16. prosince 2018: 3. neděle adventní

Bohoslužbu celebruje P. Václav Dvořák v 15,30 hodin.

 

22. prosince 2018: Roráty

Bohoslužbu celebruje kan. Matúš Kocian v 7,00 hodin.

 

23. prosince 2018: 4. neděle adventní

Bohoslužbu celebruje probošt prel. Petr Piťha v 15,30 hodin.

 

25. prosince 2018: Slavnost Narození Páně

Bohoslužbu celebruje probošt prel. Petr Piťha v 15,30 hodin.

 

26. prosince 2018: Svátek sv. Štěpána

Bohoslužbu celebruje kan. Jaroslav Brož v 15,30 hodin.

 

30. prosince 2018: Svátek Svaté rodiny

Bohoslužbu celebruje kan. Matúš Kocian v 15,30 hodin.

 

1. ledna 2019: Slavnost Matky Boží

Bohoslužbu celebruje probošt prel. Petr Piťha v 15,30 hodin.

 

6. ledna 2019: Slavnost Zjevení Páně

Bohoslužbu celebruje kan. Jaroslav Brož v 15,30 hodin.