Pravidelná nedělní mše sv. v kapitulním kostele Všech svatých je z důvodu pokračující rekonstrukce interiéru kostela dočasně přesunuta do chórové kaple katedrály sv. Víta.

Děkujeme za pochopení.

Mons. Dr. Milan Hanuš, děkan