Dne 26. 11. 2023 – Slavnost Ježíše Krista Krále – mši sv. v kostele Všech svatých od 15,30 hodin slouží kan. Matúš Kocian.

Dne 3. 12. 2023 – 1. neděle adventní – mši sv. v kostele Všech svatých od 15,30 hodin slouží P. doc. Václav Ventura.

Dne 9. 12. 2023 – sobotní roráty – mši sv. v kostele Všech svatých od 7,00 hodin slouží kapitulní děkan Mons. Milan Hanuš.

Dne 10. 12. 2023 – 2. neděle adventní – mši sv. v kostele Všech svatých od 15,30 hodin slouží kan. Radim Cigánek.

Dne 16. 12. 2023 – sobotní roráty – mši sv. v kostele Všech svatých od 7,00 hodin slouží kan. Jaroslav Brož.

Dne 17. 12. 2023 – 3. neděle adventní – mši sv. v kostele Všech svatých od 15,30 hodin slouží kapitulní děkan Mons. Milan Hanuš.

Dne 23. 12. 2023 – sobotní roráty – mši sv. v kostele Všech svatých od 7,00 hodin slouží P. Tomáš Gregůrek, O. Cr.

Dne 24. 12. 2023 – 4. neděle adventní – Toho dne se bohoslužby konají v katedrále sv. Víta.

Dne 25. 12. 2023 – Slavnost narození Páně – Možnost prohlídky betléma v kostele Všech svatých od 15,00 do 17,00 hodin. Toho dne se bohoslužby konají v katedrále sv. Víta.

Dne 30. 12. 2023 – sobota – Možnost prohlídky betléma v kostele Všech svatých od 15,00 do 17,00 hodin.

Dne 31. 12. 2023 – Svátek Svaté rodiny – Toho dne se bohoslužby konají v katedrále sv. Víta.

Dne 7. 1. 2024 – Svátek Křtu Páně – mši sv. v kostele Všech svatých od 15,30 hodin slouží kan. Jaroslav Brož.