Královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském byla založena králem Janem Lucemburským z podnětu jeho syna markraběte moravského Karla v r. 1339. Založení potvrdil dne 1. prosince 1340 papež Benedikt XII. Tehdy mezi její členy patřili především významní klerikové z řad úředníků panovnické kanceláře. Velké vyznamenání se kapitule dostává roku 1366, kdy císař Karel IV. na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojuje Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhrazuje univerzitním mistrům. Věhlas kapituly vzrostl v 16. století, kdy byly z rozhodnutí císaře Rudolfa II. do kapitulního chrámu 29. května roku 1588 přeneseny ostatky sv. Prokopa z tehdy pobořeného sázavského kláštera. Členové kapituly jsou tak zároveň ochránci jeho hrobu.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském za 650 let své existence sdružovala bezpočet pozoruhodných osobností. Z podnětu děkana kapituly Mons. Milana Hanuše se podařilo nalézt několik desítek jmen spojených s dějinami kapituly. Tato jména jsou nyní vepsána do kapitulního nekrologia, aby se uchovala a připomínala památka jejich životního díla.