Královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském byla založena císařem Karlem IV. dne 1. prosince roku 1340 při tzv. královské kapli Všech svatých na Hradě Pražském. Tehdy mezi její členy patřili především klerikové z řad úředníků panovnické kanceláře. Velké vyznamenání se kapitule dostává od téhož panovníka až 30. července roku 1366, kdy císař Karel na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojuje Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhrazuje právě univerzitním mistrům. Věhlas naší kapituly vzrostl v 16. století, kdy byly z rozhodnutí císaře Rudolfa II. do kapitulního chrámu 29. května roku 1588 přeneseny ostatky sv. Prokopa z tehdy pobořeného sázavského kláštera. Členové kapituly jsou tak zároveň ochránci jeho hrobu.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském za 650 let své existence sdružovala bezpočet pozoruhodných osobností. Z podnětu děkana kapituly Mons. Milana Hanuše se podařilo za dobu jeho pětiletého funkčního období nalézt několik desítek jmen spojených s dějinami kapituly. Tato jména jsou nyní vepsána do kapitulního nekrologia, aby se uchovala a připomínala památka jejich životního díla. Spolu s těmito jmény byl přehled doplněn o významné události dějin kapituly, a tak vzniklo stručné kalendárium přibližující rovněž pohnuté dějiny kanovnického kolegia. V obou případech se jedná o stručný přehled, který se však stal důležitým podkladem dalšímu bádání.

Stručné dějiny Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském

Nekrologium Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském