Za obsah příspěvků zodpovídají autoři.
Názory a myšlenky publikované v příspěvcích
nemusí nutně vyjadřovat názor všech členů naší kapituly.

DUCHOVNÍ SLOVO U HROBU SV. PROKOPA

Při výročním setkání naší kapituly přednesl kan. doc. Josef Hřebík duchovní slovo inspirované životem, dílem a odkazem sv. Prokopa Sázavského. Text krátkého zamyšlení naleznete pod odkazem níže.

Kan. doc. Josef Hřebík: Duchovní slovo pronesené u hrobu sv. Prokopa

PROMLUVA U PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ SMRTI KARDINÁLA BERANA
V katedrále sv. Víta dne 18. května 2019 pronesl probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha kázání, v němž poukázal na spojenectví Josefa Berana a Františka Tomáška v těžkých dobách totality.

Mons. Petr Piťha: Kázání u příležitosti 50. výročí úmrtí kardinála Berana L.P. 2019

PROMLUVA PŘI SVATOVOJTĚŠSKÉ POUTI NA LIBICI

U příležitosti oslav svátku sv. Vojtěcha na Libici dne 27. dubna 2019 pronesl probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha kázání neobvykle adresované především představeným a členům KSČM. Text promluvy naleznete v odkazu níže.

Mons. Petr Piťha: Kázání při svatovojtěšské pouti v Libici L.P. 2019

PROMLUVA O SVÁTKU SV. VOJTĚCHA V PRAŽSKÉ KATEDRÁLE

Dne 23. dubna 2019 ve svátek sv. Vojtěcha pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání, při kterém vyzdvihl Vojtěcha Slavníkovce jako vzor vzdělanosti a poukázal na podstatu kultury a kulturnosti. Text promluvy naleznete v odkazu níže.

Mons. Petr Piťha: Kázání o svátku sv. Vojtěcha v pražské katedrále L.P. 2019

PROMLUVA PŘI ZÁDUŠNÍ MŠI SV. ZA P. MILANA BADALA

Dne 29. března 2019 se konala ve farním kostele sv. Jakuba v Hostivicích zádušní mše sv. za P. Milana Badala. Pan probošt Mons. Petr Piťha při této příležitosti promluvil o těžkostech života zesnulého kněze a o jeho díle, které konal ve prospěch církve Kristovy.

Mons. Petr Piťha: Promluva nad rakví P. Milana Badala

PROMLUVA NAD RAKVÍ P. JAROSLAVA BRČKO KARLA

Dne 26. března 2019 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klatovech byla slavena zádušní mše sv. za zesnulého P. Jaroslava Karla. Pan probošt Mons. Petr Piťha zde nad rakví svého přítele poukázal na jeho osobní statečnost, věrnost a oddanost.

Mons. Petr Piťha: Promluva nad rakví zesnulého P. Jaroslava Brčko Karla

PROMLUVA PŘI ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JUDR. JAKUBA ČERMÍNA

Probošt kapituly Mons. Petr Piťha odhalil a požehnal pamětní desku připomínající památku bývalého předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu JUDr. Jakuba Čermína. Pietní akce se uskutečnila 25. 1. 2019 v Jaselské ulici v Praze 6, kde je také deska umístěna. Ve své promluvě vyzdvihl především hrdinský charakter Dr. Čermína.

Mons. Petr Piťha: Řeč při odhalení pamětní desky JUDr. Jakuba Čermína

KÁZÁNÍ VE VÝROČNÍ DEN NAROZENÍ SV. ANEŽKY ČESKÉ

U příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a památky jejího narození slavil probošt kapituly Mons. Petr Piťha dne 21. ledna 2019 mši sv. v kostele sv. Františka z Assisi, hlavním chrámu Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Ve svém kázání vyzdvihl především téma svobody, se kterým je Anežka Přemyslovna zvláště spojena událostmi roku 1989. Mons. Piťha poukázal na současné převládající pojetí bezbřehosti svobody a napětí mezi tímto pojetím a reálnou nesvobodou jakou lidé zažívají v obavě o zaměstnání či dobré zajištění.

Mons. Petr Piťha: Kázání v den narození sv. Anežky LP 2019

KÁZÁNÍ PŘI REQUIEM ZA JANA PALACHA

Dne 19. ledna 2019 slavil probošt kapituly Mons. Petr Piťha spolu s kolegiem kanovníků zádušní mši sv. za Jana Palacha v chrámě Matky Boží před Týnem. Stalo se tak u příležitosti 50. výročí tragického úmrtí Jana Palacha, které na ten den připadlo. Pan probošt ve svém kázání upozornil na odklon od ideálů svobody a morálnosti, na které Palachova oběť upozorňuje napříč desetiletími. Text promluvy naleznete v odkazu níže.

Mons. Petr Piťha: Kázání při requiem za Jana Palacha

SDĚLENÍ K DISKUSI O ISTNABULSKÉ ÚMLUVĚ

V souvislosti s debatou týkající se obsahové stránky kázání proneseného o svátku sv. Václava v katedrále sv. Víta dne 28. září 2018 vydává pan probošt Mons. Petr Piťha sdělení, ve kterém odhaluje své důvody, které jej vedly k vyslovení varovných slov před nezájmem o věci veřejné a zvláště o varování před snahou poškodit důstojnost a poslání klasické rodiny v dnešním světě.

Mons. Petr Piťha: Sdělení k diskusi o Istanbulské úmluvě

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH R. 2018

U příležitosti slavnosti Všech svatých dne 1. listopadu 2018 v našem kapitulním chrámě zaznělo kázání pana probošta Mons. Petra Piťhy, ve kterém se zamýšlel nad  důvody nepřátelství k Bohu a křesťanům. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání v kostele Všech svatých na Pražském Hradě L. P. 2018

KÁZÁNÍ O SVÁTKU SV. VÁCLAVA

Dne 28. září 2018 ve svátek sv. Václava pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání, v němž varoval před nezájmem o věci veřejné, který může vést a vede k tomu, že zodpovědnost za nás a naše rodiny převezmou ti, kteří v zásadě usilují o její faktický rozklad.

Mons. Petr Piťha – Kázání o svátku sv. Václava L.P. 2018

ODHALENÍ A POSVĚCENÍ SOCHY SV. VÁCLAVA V ITALSKÉM MĚSTĚ ARCO

Dne 23. září 2018 se u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky uskutečnila v italském městě Arco pietní akce k uctění památky hrdinů první světové války za účasti vládních a církevních představitelů. V rámci této slavnostní události došlo k odhalení a posvěcení sochy sv. Václava – ochránce země české. Pana kardinála Dominika Duku zde zastupoval probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha. V příloze naleznete promluvu pana probošta připravenou k této příležitosti. Pokládá si v ní řečnickou otázku, zda není pokrytecké klást věnce na hroby hrdinů, když se v rámci konsumismu a multikulturalismu vzdáváme všeho, za co naši hrdinové bojovali.

Mons. Petr Piťha: Promluva připravená u příležitosti odhalení a posvěcení sochy sv. Václava ve městě Arco

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ SOCHY SV. ANEŽKY V PAVLOVĚ

Dne 5. července 2018 pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha promluvu u sochy sv. Anežky ve viních v Pavlově. Sochu před 5 lety požehnal kardinál Dominik Duka. Mons. Piťha ve svém zamyšlení upozornil na chaos, který podporují současní zastánci bezpráví a morálního úpadku. Svatoanežský odkaz však může posloužit jako bod orientace k Bohu, spravedlnosti a morálně správnému jednání.

Mons. Petr Piťha: Promluva u příležitosti pátého výročí odhalení sochy sv. Anežky v Pavlově

TEMPLFEST OSTRAVA

Ve dnech 9. – 14. dubna 2018 se konal VII. ročník festivalu židovsko – křesťanské kultury a dialogu nazvaný Templfest Ostrava. Mezi hosty vystoupil také pan probošt Mons. Petr Piťha s přednáškou „Hodnoty, na kterých stojíme“, ve které nastínil různé roviny pojmu hodnoty a jejich významu v současné společnosti. Součástí programu byly rovněž bohoslužby, na kterých pan probošt vystoupil jako kazatel. Texty přednášky a promluv naleznete v příloze odkazů.

Mons. Petr Piťha: Přednáška Hodnoty, na kterých stojíme

Mons. Petr Piťha: Kázání ve svátek Božího Milosrdenství L.P. 2018

Mons. Petr Piťha: Promluva na svátek Zvěstování Páně L.P. 2018

LAUDATIO PROF. PETRU PIŤHOVI K JEHO 80. NAROZENINÁM

Dne 26. března 2018  v kruhu svých přátel a spolupracovníků oslavil pan probošt Mons. Petr Piťha své 80. narozeniny. Při této příležitosti pronesl za členy kapituly laudatio kan. doc. Jaroslav Brož. Ve svém proslovu připomněl nejen stěžejní životní důrazy oslavence, ale také představil právě vydanou básnickou sbírku Triptych na oltář Lásky, jejímž autorem je právě pan probošt Piťha. Knihu je možné zakoupit v sakristii kapitulního chrámu.

kan. Jaroslav Brož: Laudatio prof. Petru Piťhovi k jeho 80. narozeninám

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ PANNY MARIE R. 2018

Při mši svaté na počátku občanského roku 2018 pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání v katedrále sv. Víta, ve kterém zvláště vyzdvihl výzvy nadcházejícího roku. Netýkají se jen významných výročí naší země, ale především prezidentských voleb. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Slavnosti Matky Boží Panny Marie L. P. 2018

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ R. 2017

Při půlnoční mši sv. v den Slavnosti narození Páně 25. prosince 2017 přednesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání v katedrále sv. Víta o nejčastějších pojmech vystihujících slovo Vánoce a poukázal na jejich spojitý smysl. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Slavnosti Narození Páně L. P. 2017

KÁZÁNÍ NA PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ R. 2017

O první neděli adventní a ve výroční den beatifikace sv. Anežky České 3. prosince 2017 pan probošt Mons. Petr Piťha pronesl kázání v chrámu Nejsvětějšího Spasitele v areálu Anežského kláštera o podstatě očekávání Kristova příchodu. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o první neděli adventní L. P. 2017

KÁZÁNÍ O SVÁTKU SV. ANEŽKY PŘEMYSLOVNY

Ve svátek sv. Anežky České dne 13. listopadu 2017 pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha v katedrále sv. Víta kázání zpytující svědomí pokračovatelů svatoanežského díla. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o svátku sv. Anežky České

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH R. 2017

U příležitosti slavnosti Všech svatých dne 1. listopadu 2017 v našem kapitulním chrámě pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání o podstatě svatosti. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o slavnosti Všech svatých L. P. 2017