Za obsah příspěvků zodpovídají autoři.
Názory a myšlenky publikované v příspěvcích
nemusí nutně vyjadřovat názor všech členů naší kapituly.

 

SDĚLENÍ K DISKUSI O ISTNABULSKÉ ÚMLUVĚ

V souvislosti s debatou týkající se obsahové stránky kázání proneseného o svátku sv. Václava v katedrále sv. Víta dne 28. září 2018 vydává pan probošt Mons. Petr Piťha sdělení, ve kterém odhaluje své důvody, které jej vedly k vyslovení varovných slov před nezájmem o věci veřejné a zvláště o varování před snahou poškodit důstojnost a poslání klasické rodiny v dnešním světě.

Mons. Petr Piťha: Sdělení k diskusi o Istanbulské úmluvě

 

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH R. 2018

U příležitosti slavnosti Všech svatých dne 1. listopadu 2018 v našem kapitulním chrámě zaznělo kázání pana probošta Mons. Petra Piťhy, ve kterém se zamýšlel nad  důvody nepřátelství k Bohu a křesťanům. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání v kostele Všech svatých na Pražském Hradě L. P. 2018

 

KÁZÁNÍ O SVÁTKU SV. VÁCLAVA

Dne 28. září 2018 ve svátek sv. Václava pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání, v němž varoval před nezájmem o věci veřejné, který může vést a vede k tomu, že zodpovědnost za nás a naše rodiny převezmou ti, kteří v zásadě usilují o její faktický rozklad.

Mons. Petr Piťha – Kázání o svátku sv. Václava L.P. 2018

 

ODHALENÍ A POSVĚCENÍ SOCHY SV. VÁCLAVA V ITALSKÉM MĚSTĚ ARCO

Dne 23. září 2018 se u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky uskutečnila v italském městě Arco pietní akce k uctění památky hrdinů první světové války za účasti vládních a církevních představitelů. V rámci této slavnostní události došlo k odhalení a posvěcení sochy sv. Václava – ochránce země české. Pana kardinála Dominika Duku zde zastupoval probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha. V příloze naleznete promluvu pana probošta připravenou k této příležitosti. Pokládá si v ní řečnickou otázku, zda není pokrytecké klást věnce na hroby hrdinů, když se v rámci konsumismu a multikulturalismu vzdáváme všeho, za co naši hrdinové bojovali.

Mons. Petr Piťha: Promluva připravená u příležitosti odhalení a posvěcení sochy sv. Václava ve městě Arco

 

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ SOCHY SV. ANEŽKY V PAVLOVĚ

Dne 5. července 2018 pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha promluvu u sochy sv. Anežky ve viních v Pavlově. Sochu před 5 lety požehnal kardinál Dominik Duka. Mons. Piťha ve svém zamyšlení upozornil na chaos, který podporují současní zastánci bezpráví a morálního úpadku. Svatoanežský odkaz však může posloužit jako bod orientace k Bohu, spravedlnosti a morálně správnému jednání.

Mons. Petr Piťha: Promluva u příležitosti pátého výročí odhalení sochy sv. Anežky v Pavlově

 

TEMPLFEST OSTRAVA

Ve dnech 9. – 14. dubna 2018 se konal VII. ročník festivalu židovsko – křesťanské kultury a dialogu nazvaný Templfest Ostrava. Mezi hosty vystoupil také pan probošt Mons. Petr Piťha s přednáškou „Hodnoty, na kterých stojíme“, ve které nastínil různé roviny pojmu hodnoty a jejich významu v současné společnosti. Součástí programu byly rovněž bohoslužby, na kterých pan probošt vystoupil jako kazatel. Texty přednášky a promluv naleznete v příloze odkazů.

Mons. Petr Piťha: Přednáška Hodnoty, na kterých stojíme

Mons. Petr Piťha: Kázání ve svátek Božího Milosrdenství L.P. 2018

Mons. Petr Piťha: Promluva na svátek Zvěstování Páně L.P. 2018

 

LAUDATIO PROF. PETRU PIŤHOVI K JEHO 80. NAROZENINÁM

Dne 26. března 2018  v kruhu svých přátel a spolupracovníků oslavil pan probošt Mons. Petr Piťha své 80. narozeniny. Při této příležitosti pronesl za členy kapituly laudatio kan. doc. Jaroslav Brož. Ve svém proslovu připomněl nejen stěžejní životní důrazy oslavence, ale také představil právě vydanou básnickou sbírku Triptych na oltář Lásky, jejímž autorem je právě pan probošt Piťha. Knihu je možné zakoupit v sakristii kapitulního chrámu.

kan. Jaroslav Brož: Laudatio prof. Petru Piťhovi k jeho 80. narozeninám

 

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ PANNY MARIE R. 2018

Při mši svaté na počátku občanského roku 2018 pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání v katedrále sv. Víta, ve kterém zvláště vyzdvihl výzvy nadcházejícího roku. Netýkají se jen významných výročí naší země, ale především prezidentských voleb. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Slavnosti Matky Boží Panny Marie L. P. 2018

 

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ R. 2017

Při půlnoční mši sv. v den Slavnosti narození Páně 25. prosince 2017 přednesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání v katedrále sv. Víta o nejčastějších pojmech vystihujících slovo Vánoce a poukázal na jejich spojitý smysl. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Slavnosti Narození Páně L. P. 2017

 

KÁZÁNÍ NA PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ R. 2017

O první neděli adventní a ve výroční den beatifikace sv. Anežky České 3. prosince 2017 pan probošt Mons. Petr Piťha pronesl kázání v chrámu Nejsvětějšího Spasitele v areálu Anežského kláštera o podstatě očekávání Kristova příchodu. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o první neděli adventní L. P. 2017

 

KÁZÁNÍ O SVÁTKU SV. ANEŽKY PŘEMYSLOVNY

Ve svátek sv. Anežky České dne 13. listopadu 2017 pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha v katedrále sv. Víta kázání zpytující svědomí pokračovatelů svatoanežského díla. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o svátku sv. Anežky České

 

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH R. 2017

U příležitosti slavnosti Všech svatých dne 1. listopadu 2017 v našem kapitulním chrámě pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání o podstatě svatosti. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o slavnosti Všech svatých L. P. 2017