Svatoprokopský zdrávas,
který podle legendy pronesl kardinál Quido nad hrobem světce při jeho kanonizaci r. 1204

Zdráv buď, svatý Prokope, milosti plný.
Pán s tebou.
Tys požehnaný mezi svatými.
Požehnaný Bůh nejdobrotivější,
který tobě tolik milostí udělil.
Ó svatý Prokope, okraso nebe,
divotvůrce země české,
pros za nás velké hříšníky
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Mons. Petr Piťha: Život sv. Prokopa

Barokní litanie ke sv. Prokopovi

Řeckokatolická pobožnost ke sv. Prokopovi

Úryvek akathistu ke sv. Prokopovi (celý text v nabídce eshopu Karmelitánského nakladatelství)