Probošt Mons. Dr. Jan Mráz

Děkan Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš

Kanovník senior doc. Josef Hřebík, ThD., S.S.L.

Emeritní probošt Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, Csc., Dr.h.c.

Kanovník JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek

Kanovník RNDr. Matúš Kocian, PhD.

Nesídelní kanovník doc. ThLic. Jaroslav Brož, ThD., S.S.L.

Nesídelní kanovník Mgr. Jan Kotas, S.L.L.