Kapitulní kostel Všech svatých je zároveň poutní svatyní, která je spojena s úctou ke sv. Prokopovi Sázavskému. Kanovnické kolegium zde totiž střeží hrob sv. Prokopa, jehož ostatky byly z tehdy pobořeného sázavského kláštera do kapitulního kostela slavnostně přeneseny 29. 5. 1588. Stalo se tak na podnět rakouské arcivévodkyně Alžběty Habsburské a se souhlasem jejího bratra císaře Rudolfa II. a pražského arcibiskupa Martina Medka z Mohelnice. Více informací o hrobu sv. Prokopa a jeho ostatcích najdete na kapitulním blogu.

Ostatky sv. Prokopa mohou poutníci uctít především v den jeho svátku (4. července), kdy je v chrámě slavena slavnostní mše sv. za účasti kapitulního kolegia. Ale také každou neděli před mší svatou, nebo po domluvě pro větší počet poutníků.

Více o životě sv. Prokopa se můžete dozvědět např. v životopise, který napsal emeritní probošt kapituly Mons. Petr Piťha: Život sv. Prokopa.

MODLITBY A POBOŽNOSTI  KE CTI SV. PROKOPA

Svatoprokopský zdrávas,
který podle legendy pronesl kardinál Quido nad hrobem světce při jeho kanonizaci r. 1204

Zdráv buď, svatý Prokope, milosti plný.
Pán s tebou.
Tys požehnaný mezi svatými.
Požehnaný Bůh nejdobrotivější,
který tobě tolik milostí udělil.
Ó svatý Prokope, okraso nebe,
divotvůrce země české,
pros za nás velké hříšníky
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Barokní litanie ke sv. Prokopovi

Řeckokatolická pobožnost ke sv. Prokopovi

Úryvek akathistu ke sv. Prokopovi (celý text v nabídce eshopu Karmelitánského nakladatelství)